ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
Επιστημονικός Συνεργάτης Α.Π.Θ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π. ΜΑΛΛΗΣ
Ψυχίατρος-Ψυχοθεραπευτής
Επιστημονικός Συνεργάτης Β' Πανεπιστημιακής Ψυχ. κλινικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Θεσσαλονίκη
Τηλ: 6945 067048 / e-mail: info@medicineofpsyche.eu


ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

όνομα*
e-mail*
τηλέφωνο
διεύθυνση
ταχ.κώδικας
πόλη
χώρα
240968 *
μήνυμα*

*υποχρεωτικό πεδίο

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Προκειμένου να προχωρήσει η επεξεργασία του αιτήματός σας θα πρέπει να αποδεχτείτε ότι η επεξεργασία αυτή θα γίνει μόνο με τους παρακάτω όρους:
1. Η γραπτή γνώμη του ιατρού που θα λάβετε ηλεκτρονικά δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση διάγνωση, απόπειρα θεραπείας ή οδηγία εφαρμογής οποιασδήποτε θεραπευτικής αγωγής για οιανδήποτε ψυχική ή σωματική νόσο. Αποτελεί μόνο μια επικοινωνία και μια θεωρητική υποθετική γνώμη του ιατρού βάσει μόνο και αποκλειστικά των στοιχείων που παρέχονται κατά την επικοινωνία από τον ενδιαφερόμενο.
2. Η γραπτή ηλεκτρονική απάντηση του ιατρού σε καμία περίπτωση δεν συνιστά επίσημη ιατρική γνωμάτευση ή ιατρική συνταγή ή παραπεμπτικό έγγραφο για εκτέλεση ιατρικών εξετάσεων. Οιαδήποτε χρήση της γραπτής ηλεκτρονικής απάντησης του ιατρού από τον ενδιαφερόμενο ή από τρίτους για σκοπούς πέραν της απλής ενημέρωσης του ενδιαφερομένου (π.χ. νομική, δικαστική, ιατροδικαστική, ασφαλιστική, χρήση σε οποιαδήποτε σχέση του ενδιαφερομένου με κρατικές υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ιδιώτες, κτλ) είναι παράνομη και διώκεται ποινικά.
3. Ο ιατρός δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για επιβλαβείς συνέπειες, πράξεις ή γεγονότα απότοκα της υποκειμενικής ερμηνείας, από τον ενδιαφερόμενο ή τους οικείους του ή τρίτα πρόσωπα, της γραπτής ηλεκτρονικής απάντησης του ιατρού και της αυθαίρετης λήψης αποφάσεων για ζητήματα ψυχικής υγείας χωρίς την συνδρομή ιατρού ο οποίος σε πραγματικό χώρο και χρόνο (εκτός διαδικτύου) και δια ζώσης έχει εξετάσει τον ασθενή.


Αποδέχομαι τα παραπάνω