ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
Επιστημονικός Συνεργάτης Α.Π.Θ.
LINKS


· Ινστιτούτο του Φροϋδικού Πεδίου-Αθηναϊκό Παράρτημα Κλινικών Σπουδών (Α.ΠΑ.Κ.Σ.): www.apaks.gr
· New Lacanian School of Psychoanalysis (NLS): www.amp-nls.org/
· Παγκόσμια Εταιρία Ψυχανάλυσης: www.wapol.org/index.html
· Σχολή του Φροϋδικού Αιτίου (Παρίσι): www.causefreudienne.org
· Κέντρο Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας του Α.Π.Θ./Κέντρο Αναφοράς Σεξουαλικών Δυσλειτουργιών Α.Π.Θ. :
· Ευρωπαϊκή Εταιρία Σεξουαλικής Ιατρικής (ESSM-European Society for Sexual Medicine): www.essm.org
· Διεθνής Εταιρεία Σεξουαλικής Ιατρικής (ISSM-International Society for Sexual Medicine): www.issm.info
· Διεθνές Κολέγιο Ψυχοσωματικής Ιατρικής (ICPM-International College of Psychosomatic Medicine): www.icpm.org
· The Glendon Association:
· Β΄ Ψυχιατρική κλινική του ΑΠΘ, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Ψυχιατρική: http://users.otenet.gr/~dmallis/bpan.htm
· Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ):