ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ
Επιστημονικός Συνεργάτης Α.Π.Θ.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚO


- Απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)
- Απόκτηση τίτλου ιατρικής ειδικότητας, Ψυχιατρικής, μετά 5ετή κλινική και θεωρητική άσκηση που περιλάμβανε 3,5 χρόνια άσκησης στην Ψυχιατρική, 1 χρόνο άσκησης στην Νευρολογία και ½ χρόνο άσκησης στην Εσωτερική Παθολογία με έμφαση στην ψυχοσωματική θεώρηση των νοσημάτων. Ειδίκευση στην Β΄ Ψυχιατρική κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. ολοκληρώνοντας το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Ψυχιατρική της κλινικής, το πρώτο πλήρως οργανωμένο πρόγραμμα αυτού του είδους στην Ελλάδα, που δημιουργήθηκε την δεκαετία του '80 και οργανώθηκε σε επίπεδο εφάμιλλο των αμερικανικών αντίστοιχων προγραμμάτων. Το πρόγραμμα περιελάμβανε συστηματική θεωρητική εκπαίδευση (22 θεωρητικά σεμινάρια συνεχιζόμενα καθ' όλη την ακαδημαϊκή χρονιά) και συστηματική πρακτική εκπαίδευση στην κλινική ψυχιατρική και στην ψυχοθεραπεία (Τουλάχιστον 50 ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες με ασθενείς εβδομαδιαίως, παράλληλα με 6-7 ώρες εποπτείας της ψυχοθεραπείας εβδομαδιαίως).
- Επιστημονικός συνεργάτης της Β' ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΉΣ Ψυχιατρικής Κλινικής του Α. Π. Θ. στην εποπτεία των εκπαιδευόμενων ψυχιάτρων στην ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία.
- Επιστημονικός Συνεργάτης του ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, (σε διασύνδεση και με το Κέντρο Αναφοράς Σεξουαλικών Δυσλειτουργιών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης )-Συμμετοχή σε πολλαπλά επίπεδα: 1. Αξιολόγηση ασθενών και θεραπευτική παρέμβαση 2. Ερευνητικό έργο 3. Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και επιμόρφωση κοινού και επαγγελματιών υγείας (κυρίως ιατρών) πάνω σε θέματα σεξουαλικής δυσλειτουργίας.
- Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας της ΝΕΑΣ ΛΑΚΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗΣ (NLS-New Lacanian School) η οποία υπάγεται στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΧΟΛΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗΣ: Η ιδιότητα του μέλους απαιτεί ως προαπαιτούμενα, ανάμεσα σε άλλα, την προσωπική ανάλυση και την συστηματική εποπτεία σε κλινικά ψυχαναλυτικά περιστατικά. Συμμετοχή στις δραστηριότητες της Ελλ. Εταιρείας της NLS στη Θεσσαλονίκη, Αθήνα, εξωτερικό Βλ.LINK
- Μέλος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Σεξουαλικής Ιατρικής (ESSM-European Society for Sexual Medicine) και της Διεθνούς Εταιρείας Σεξουαλικής Ιατρικής (ISSM-International Society for Sexual Medicine)
- Πρώην συνεργάτης στο Ιατρικό Ψυχαναλυτικό Κέντρο & Ινστιτούτο Ψυχοθεραπείας στην Θεσσαλονίκη. Συμμετοχή ως μέλος της θεραπευτική ομάδας στην αντιμετώπιση ασθενών (διαχείριση κλινικών περιστατικών, βραχεία και μακρά ψυχοθεραπεία) και ως εκπαιδευτής στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που παρέχει το κέντρο σε ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές, κ.ά)
- Μακροχρόνια προσωπική ανάλυση, αρχόμενη από τα φοιτητικά χρόνια, αρχικά μέσω σωματικής ψυχοθεραπείας επί 8ετία και στην συνέχεια έναρξη προσωπικής ψυχανάλυσης επίσης επί 8ετία.
- Παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας ψυχικής υγείας στους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ.
- Ιδιωτική πρακτική ως Ψυχίατρος-Ψυχοθεραπευτής στη Θεσσαλονίκη.
- Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (κάτοχος Cambridge Proficiency και εμπειρία ψυχαναλυτικής ψυχοθεραπείας στην Αγγλική γλώσσα.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ-ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

- Συμμετοχή ως ερευνητής στην Πανευρωπαϊκή, πολυκεντρική, μη παρεμβατική, μελέτη παρατήρησης European Mania in Bipolar Longitudinal Evaluation of Medication Study (EMBLEM), διάρκειας 24 μηνών, πάνω στην αποτελεσματικότητα της αγωγής για τη διπολική διαταραχή
- Συμμετοχή ως ερευνητής στην πολυκεντρική, προοπτική, μη παρεμβατική μελέτη παρατήρησης ΕΥ ΖΗΝ σχετικά με τις επιδράσεις προγραμμάτων υγιεινού τρόπου ζωής-διατροφής στο υποκειμενικό αίσθημα ευεξίας΄(wellness) και ποιότητας ζωής (QoL), σε ασθενείς που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή.

Δημοσιεύσεις σε διεθνούς κύρους ιατρικά περιοδικά: 3
Εκπόνηση 22 άλλων Επιστημονικών Ερευνητικών Εργασιών, τα θέματα των οποίων αφορούν κυρίως τις σεξουαλικές δυσλειτουργίες και γενικά την σεξουαλική υγεία, την κατάθλιψη, την ψυχοσωματική ιατρική, την -ολιστική- βιο-ψυχο-κοινωνική προσέγγιση και την εφαρμογή της στην Ιατρική, καθώς και τα προβλήματα σχέσεων.
Οι παραπάνω ερευνητικές εργασίες ανακοινώθηκαν σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια.

Κύρια πεδία επιστημονικών ενδιαφερόντων:

Η Ψυχοσωματική Ιατρική, πεδίο όπου διασταυρώνονται και αλληλεπιδρούν η -ψυχή- και το -σώμα- με έμφαση στο ολιστικό/ βιο-ψυχο-κοινωνικό μοντέλο που αναφέραμε. Πεδίο αχανές, επίσης, ως προς την έρευνα η οποία πέρα από την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου και της αρρώστιας ίσως ρίξει λίγο φως μέσα στην ομίχλη των πανάρχαιων αινιγμάτων της -ανθρώπινης φύσης- και της -ουσίας της ψυχής-, από φυσική επιστημονική άποψη.

Η Ψυχαναλυτική Θεωρία και Πρακτική και ο ψυχαναλυτικός τρόπος σκέψης γενικά. Εδώ έχουμε 1) την αμιγή, -καθαρή- ψυχανάλυση που έχει ως βασικό άξονα την αποκάλυψη και επεξεργασία των στοιχείων του ασυνειδήτου, χωρίς το επίκεντρο να είναι απαραίτητα το σύμπτωμα, και 2) την ψυχαναλυτική πρακτική όπως αυτή εφαρμόζεται στη θεραπευτική (-εφαρμοσμένη ψυχανάλυση-) όπου η ανωτέρω εργασία με τα στοιχεία του ασυνειδήτου έχει ως βασικό άξονα την ανακούφιση του ατόμου από ενοχλητικά συμπτώματα και έχει συνήθως βραχεία διάρκεια.
Τέλος, η ψυχαναλυτική οπτική στη γενικότερη θεώρηση πολλών πλευρών της καθημερινής ζωής, της επιστήμης και της τέχνης.

Άρρηκτα δεμένος με τα παραπάνω είναι και ο τομέας της Σεξουαλικότητας και των Σχέσεων μεταξύ των δύο Φύλων. Ζητήματα και προβλήματα στα παραπάνω πεδία επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την αίσθηση της ευτυχίας στη ζωή, αλλά και ολόκληρο τον ψυχισμό του ανθρώπου. Μπορεί να αφορούν από τον τρόπο προσέγγισης, τα αρχικά εναύσματα και τα βήματα για την δημιουργία μιας σχέσης έως την γενικότερη ψυχο-συναισθηματική επικοινωνία του ζευγαριού καθώς και την καθαρά σωματική-σεξουαλική επικοινωνία. Σήμερα, στον 21ο αιώνα, η επιστημονική έρευνα στον τομέα αυτόν συνεπικουρούμενη από τις πιο σύγχρονες μεθόδους νευροαπεικονιστικής και νευροχημικής έρευνας του εγκεφάλου αποκαλύπτει μια νέα γνώση πάνω στα -μυστήρια- του έρωτα, του σεξ και των σχέσεων. Βέβαια, η νέα αυτή γνώση δεν έχει σκοπό να μας κάνει να μην νιώθουμε πλέον αυτό το θεσπέσιο -μυστήριο-, αλλά το να έχουμε έναν -οδηγό πλοήγησης- μέσα σε αυτό έτσι ώστε να κάνουμε τις καλύτερες για μας επιλογές.